Skip to main content

ВРЕДНОСТИ

Човек је по природи креативан и друштвен. Својом креативношћу има моћ да помера границе могућег. Она је одраз његове посебности. Али своју изузетност може да оствари само у сарадњи са другима. На свом путу не сме ни заборавити да је део природе и, шта год да ради, никад да не губи везу са њом.

Из ових постулата произилазе вредности Правац школе.

Доброта и љубазност је оно што одликује ђаке Правац школе. Основ за изградњу ових особина је сигурно и подстицајно окружење које школа пружа. Сви наставници су отворени, непосредни и љубазни према ђацима. Овакво понашање подстичу и код ученика. То је део културе саме школе и врло се природно спроводи.

Сарадња и слога доводе до изузетних резултата. Уместо подстицања такмичарског духа као извора мотива за постигнућем, у Правац школи се учи да смо заједно успешнији и јачи и да кад смо подржани можемо остварити све. На тај начин ђаци истовремено уче да и сами буду подршка.

Истраживачки дух је нешто што свако дете има када се не спутавају његове жеље и идеје, већ се правилно каналишу до њихове реализације. Настава у Правац школи је конципирана тако да подстиче и развија истраживачки дух ђака. То се реализује кроз поштовање и усмеравање природне дечје креативности, радозналости и склоности ка стицању корисних знања. Наставници негују културу постављања питања, дозвољавају експериментисање и грешке из којих се учи. Не постављају се као апсолутни носиоци знања које преносе на ђаке, већ су њихови сарадници у стицању истих.

Кретање и физичка активност је нужна за здрав развој, због чега се овоме посвећује максимална пажња у Правац школи. И када нису на часовима и радионицама које за циљ имају кретање и физичку активност, врло често се настава одвија изван зидова школе, у приоди, у граду, тако да деца не проводе већи део дана у својим клупама, већ су у покрету.

Креативност се развија како кроз уметничке предмете, тако и на свим осталим предметима, јер је процес учења у Правац школи такав да су ученици активни учесници у свом процесу образовања: питају, истражују, покушавају, греше, експериментишу, траже различите начине да се изразе. Подржани су од стране наставника у атмосфери сарадње, како с њима, тако и једни са другима.

САЗНАЈ ВИШЕ О НАСТАВИ У ПРАВАЦ  ШКОЛИ

САЗНАЈ ВИШЕ О УПИСУ У ПРАВАЦ  ШКОЛУ