Skip to main content

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ

Ваннаставне активности у Правац школи су организоване тако да одговоре на различите таленте и склоности њених ученика. Ми пратимо дечија интересовања и њима прилагођавамо радионице. У зависности од афинитета ђака, оне су периодично склоне мењању.

Ваннаставне активности се организују након редовне наставе. Основне ваннаставне активности спадају у цену школарине и њих похађају сви ученици.

У наставку прочитајте више о њима.

САЗНАЈ ВИШЕ О УПИСУ У ПРАВАЦ  ШКОЛУ

РАДИОНИЦА ВЕЗА – МУСТРА БЕЧКА

Радионица веза “Муста бечка” развија прецизне покрете прстију и координацију око-рука која је кључна за децу у основној школи.

Осим тога, ова радионица им омогућава да користе машту и креативност како би стваралачки изразила своје идеје. Бирање боја, дизајна и материјала за шивење подстиче их да размишљају изван оквира и експериментишу са различитим техникама.

Везењем деца развијају пажњу и стрпљење. Морају пажљиво пратити инструкције и фокусирати се на детаље како би успешно извршила задатак. Вештина концентрације је од непроцењиве важности у свим областима живота.

Такође, основна знања о шивењу су веома корисна и практична вештина. Деца уче како да закрпе оштећене одевне предмете, направе једноставне предмете или чак основне костиме. Ово их оснажује да буду независнији и самодовољнији у решавању одређених проблема.

Осим свега реченог, активност овог типа промовише осећај постигнућа. Када деца заврше пројекат шивења, осећају понос због постигнутог резултата, што доприноси изградњи самопоуздања и осећаја вредности.

Све у свему, радионица веза пружа деци прилику да развију широк спектар вештина које ће им бити корисне у будућности, док истовремено уживају у креативном процесу израде различитих предмета.

ЛИКОВНА РАДИОНИЦА – ЛИНИЈАМА И БОЈАМА КРОЗ ВЕКОВЕ СЛИКАРСТВА

На ликовној радионици “Линијама и бојама кроз векове сликарства” ученици Правац школе сликају по узору на познате сликаре из историје уметности.

Упознајући се са радом познатих сликара, ученици Правац школе добијају могућност да боље разумеју контекст и развој уметности кроз историју.

На ликовној радионици се увежбавају различите технике сликања, употреба боја, перспективе, композиције и други ликовних елемената. На овај начин ученици развијају своју вештину и технику и стичу самопоуздање у сопствене ликовне способности.

На нашој ликовној радионици велика пажња се придаје изражавању емоција и идеја. А и у томе се ослања на познате сликаре. Њихова дела пружају платформу за изражање емоција, идеја и мисли.

Анализом радова познатих сликара и њиховом репродукцијом развија се критичко мишљење и способност анализе уметничких дела. Ово подстиче ученике да размишљају о различитим аспектима уметничког процеса и да разумеју различите интерпретације уметности.

Иако деца сликају по узорима на познате сликара, она додајући своје елементе и интерпретирају рад на свој начин стварају аутентичне уметничке радове.

Свакако, ова радионица, која спада у редовне ваннаставне активности, изузетно обогаћујуће искуство ученика и доприноси њиховом ликовном развоју, разумевању уметности и креативном изражавању.

МУЗИЧКА РАДИОНИЦА – ЧАРОБНА ФРУЛА

Развоју музикалности у Правац школи доприносе фасилитатори из Музичке радионице “Чаробна фрула”. Препознали смо њихов квалитет и праву љубав коју гаје како према музици, тако и према деци. Ова радионица је намењена свим ученицима, како оним који имају музички таленат, тако и онима који га не испољавају.

Музичка радионица “Чаробна фрула” прижа јединствени план и програм музичког образовања који сваком ученику омогућава да се упозна са музичком уметношћу, кроз игру, без наметања и морања.

Кроз подстицање и неговање правилног певања, деца развијају слух. Уједно, рад на ритму кроз музичко-дидактичке игре, доприноси развоју моторике.

На радионицама “Чаробне фруле” музика је средство помоћу којег се обликује личност, стиче самопоуздање и развија социјална и емоционална интелигенција.

ЕКОЛОШКА РАДИОНИОЦА – ЧУВАМ ПРИРОДУ

Еколошка радионица “Чувам природу” на занимљив и пре свега практичан начин помаже ученицима Правац школе да разумеју процесе у природи, те да развију поштовање према њој и схвате важност очувања еколошке равнотеже.

Ђаци кроз ову радионицу постају свеснији еколошких проблема који их окружују, попут загађења воде и ваздуха, губитка биодиверзитета и климатских промена.

Разумевање ових проблема користе као инспирацију за предузимање акције заштите природе и животне средине: сакупљање и разврставање смећа, рециклирање, садња дрвећа, компостирање, неговање биљака, брига о животињама и друге практичне вештине.
На еколошкој радионици “Чувам природу” подстиче се тимски рад. Ученици заједно раде на пројектима заштите природе. Кроз сарадњу и комуникацију с другима, ђаци увежбавају и вештине сарадње, али и уче о важности међусобног поштовања и подршке у остваривању заједничких циљева.

Неоспорно је да учећи о важности заштите природе, ученици Правац школе развијају осећај одговорности према животној средини и свету око себе. Овај осећај одговорности их мотивише на предузимање конкретних корака како би допринели очувању природе и ван школе, те на тај начин креирали бољу будућност за себе и будуће генерације.

ВИШЕЈЕЗИЧКА ДРАМСКА РАДИОНИЦА – “COME OUT AND PLAY”

На вишејезичкој драмској радионици “Come out and play” користе се енглески и руски језик. Кроз драмску игру ученици активно користе језик у аутентичним ситуацијама. То их мотивише да се ангажују у учењу језика на природан и опуштен начин.

Учествовање у овим активностима пружа им прилику да се изразе на новом језику пред другима, што доприноси изградњи њиховог самопоуздања у коришћењу тог језика.

Драма подстиче активну комуникацију. На овај начин унапређују вештине слушања, говора, читања и писања на циљаном језику.

Учествовање у драмским активностима подразумева рад у тиму, што деци омогућава да науче како да ефикасно сарађују са другима у постизању заједничких циљева.

АРТОПИЈА – ВРЕМЕ ИГРЕ
Игра је најважнија дечија активност. Кроз њу она спонтано уче о животу и увежбавају животне улоге. И то врло озбиљно. С друге стране, игра има опуштајуће дејство. Отклања напетост и пуни енергијом. У игри деца развијају машту и креативност.
На радионици “Артопија – време игре”, ова најважнија дечија активност се користи да се утврди школско градиво, да се преиспитају разна понашања, да се ђаци зближе. У игру се уводе тако што фасилитатор задаје ситуацију и кроз метод причања приче уводи ученике у њу, након чега креће игра са неизвесним завршетком.
Поред ове врсте игре, на радионицама се користе и разне друге технике које пружају деци могућност да кроз различите врсте кретања упознају своје тело и могућности, да развијају имагинацију, да користе разне алтернативне облике комуникације и слично.

Назив Артопија потиче од кованице која значи место уметности, а односи се на место у нама у ком осећамо порив за стварањем. Циљ ових радионица је да у деци пробуди то место и мотивише их да буду креативна. При том, игри се напокон придаје заслужена почаст, што деца веома цене. То је оно што би она свакако по цео дан радила.

Поред основних ваннаставних активности постоје и изборне за коју се деца слободно опредељују. Оне нису обавезне. Ученици бирају да ли их желе похађати или искористити то време за слободну игру.