Skip to main content

ОБЛИК НАСТАВЕ

У Правац школи негује се концепт мешовитог курикулума. Ово подразумева да постоји начелни распоред часова, односно оквир за реализацију наставе, али се наставне јединице могу изводити на слободан и креативан начин, тако да активирају ученике у стицању компетенција, знања и вештина. Овакав концепт рада омогућава наставницима и ученицима да заједнички осмишљавају наставу коју претварају у креативне пројекте, истраживачке и радне задатке.

Наставни план у мештовитом курикулуму је механизам и оријентир за наставника који му омогућава лакшу организацију рада, начин извођења и контроле постигнућа, али је такође и начин да ученик природно развија аутономију, компетентност и припадање.

У Правац школи предмети су испреплетени. Настава је увек у корелацији између предмета тако да се не прави нужно јасна разлика између предмета, већ је акценат на повезивању градива, што процеу учења даје природност. Као што знамо, живот није подељен на делове, него је целовит, а таква је и настава у Правац школи.

Часови у Правац школи не трају 45 минута, нити се секу школским звоном. Уместо тога, организовани су у блоковима и трају онолико колико постоји пажња ученика за рад.

Ако вас занима структура једног школског дана кликните овде.

САЗНАЈ ВИШЕ О УПИСУ У ПРАВАЦ  ШКОЛУ