Skip to main content
Merenje duzine glave male zmije sa pomicnim merilom

Наставни кадар Правац школе

У циљу интердисциплинарног приступа образовању, наш наставни кадар чине дипломирани учитељи и предметни наставници, који заједно планирају и реализују програмске активности, уз подршку стручних сарадника (педагога, психолога и дефектолога). Они живе причу коју причају деци, јер не само да одлично познају предметно градиво, већ истински верују у оно што предају.

“Основни алат који деци дајемо у руке је критичко мишљење о свету који га окружује!”

Ми смо „Правац“

Учитељ образује и васпитава целом својом личношћу, не само формалним знањем, већ и неформалним вештинама, интересовањима, уверењима и сензибилитетом.

Оваквим приступом у одабиру тима обезбеђујемо наставни кадар отворен за нова искуства и континуирано лично и професионално усавршавање, који дете не перципира само као ученика, већ као целовито биће и активног учесника у заједничким истраживањима.

Уважавањем индивидуалних разлика и доприноса, учење постаје двосмерни процес и ствара се нераскидива синергија учења и заједничког раста.

“Више волим питање на које немам одговор, него тачне одговоре.”

Сваки предавач Правца
Школски психолог и директорка школе

Весна Тинтар

Дипломирала је психологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду.

Гешталт је психотерапеут под супервизијом у Европски акредитованом образовном Институту за психотерапију. Клиничку праксу стекла је у оквиру Националног здравственог система у Лондону, а психоаналитичке едукације завршава на Институ Тависток и Портман, такође у Лондону. Чланица је друштва психолога Србије и Британтског друштва психолога. Поред психологије, гаји велику љубав према изучавању и савладавању страних језика.

Ово преноси и на децу будећи им радозналост према учењу страних језика и упознавања различитим културама у којима се они говоре.

Сматра да је важно дати свој допринос заједници, што чини волонтирајући у психолошком саветовалисту у Београду и радећи на пројекту самоодрживог развоја азила за коње “Старо брдо”.

Кендока је и мајка.

Допломирани логопед, педагог сензорне интеграције и Марте Мео практичар

Миланка Симоновић Трпчевић

Поред факултетског образовања, похађа бројне едукације о говорном, социо- емоционалном, сензорном, когнитивном и психомоторном развоју деце, њиховом васпитању и образовању. Заједно са двадесетогодишњим искуством у индивидуалном и групном раду са децом различитих узраста, како оном уредног развоја, тако и са децом са сензорним и развојним сметњама, профилише се у стручњака који уме да препозна дечија различита стања и интересовања, да оснажује њихове слабости и подстиче развој критичког мишљења у ситуацијама учења, како би стекла самосталност и самопоуздање.

Основни мото у раду јој је реченица Марије Монтесори „Помози ми да урадим сам“.

Подржава и подстиче развој аутентичности сваког детета, истовремено истичући важност толеранције и заједништва.

У школи непосредно учествује у наставним и ваннаставним активностима, препознаје индивидуалне могућности ђака у учењу, прилагођава и креира материјале за наставне садржаје ученицима којима је потребна додатна подршка, као и за ученике која брже овладају градивом. Непосредно је укључена у реализацију садржаја као подршка и ученицима и наставницима.

Мастер професор разредне наставе

Леа Пантић

Поред рада у основним школама, додатно едукаторско искуство стиче и волонтирајући у дечијим болницама у Тиршовој и „Институту за мајку и дете, затим у раду са децом на лечењу у кућним условима, штићеницима дома за незбринуту децу, као и у раду са ромском децом у оквиру сарадње са организацијама цивилног друштва.

Додатно образовање стиче на Италијанском институту за дизајн ентеријера “Callegari Instituti” и преноси га на ученике у оквиру пројеката које с њима ради. Такође води радионицу веза и спрема ученике за математичка такмичења.

Аутор и фасилитатор радионице Артопија - позориште игре

Жељко Маринковић

Када су му као детету постављали питање шта ће бити кад порасте, одговарао је једноставно: “Бићу то што јесам!”. А ко је Жељко? Социолог, методичар наставе, спортски педагог, каратиста, креативни педагог практичар, редитељ, песник, музичар, писац, едукатор са четврт века искуства у раду са децом и младима као креатор и фасилитатор управо ваннаставних активности.

О томе како види уклопљеност ваннаставних активности у редовну наставу описује на следећи начин:

“Стил рада у Правац школи је такав да се наставним предметима приступа холистички. Они се увезују кроз пројекте. Ученици не морају нужно знати да ли је основни предмет српски, математика или ликовно. То је сјајно! Али треба напоменути да су предмети ипак условљени Националним планом и програмом. Кроз ваннаставне активности се пробијају границе. Ђацима се излази у сусрет тако што им се нуде садржаји који су у складу са њиховом даровитошћу и склоностима. Уз њих развијају креативност и мотивацију за учење. Ученици су потпуно слободни да експериментиши и истражују своје експресије у различитим областима. Свако ко води наставу у Правац школи има широка интересовања и хобије који су производ њихових стваралачких страсти. Овим заражава ученике и позива их у заједничку креативну авантуру. Моја интересовања су разноврсна, али сам их окупио под један кров који сам назвао Артопија – позориште игре. Артопија је место у сваком човеку и детету у ком настаје воља за стварањем. На овим радионица се развијају разноврсне креативности и у сигурној атмосфери се увезују и тимски развијају. Теме које бирамо су оне која ученике ситуационо заокупљају или су у складу са оним што раде у оквиру редовне наставе, али се обрађује на посебан, зачуђујући, начин”

Професор разредне наставе

Ангелина Добродолац

Дипломирала је на Учитељском факултету у Београду. Бави се музиком, плесом, позориштем, спортом, сликањем, а своје вештине користи у раду са ученицима. Школске активности увек прилагођава индивидуалним могућностима ђака. У учионици ствара позитивну и сигурну атмосферу за учење, у којој свако дете има прилику да се развија.

Радила је у националним и интернационалним школама, у Србији и у Кини. Живот у Кини јој је омогућио да се директно упозна са другим културама и другачијим стиловима и техникама учења и подучавања, које такође примењује у раду.

У Правац школи је од почетка. Бави се осмишљавањем, планирањем и реализацијом наставних и ваннаставних активности.

Има широко професионално искуство у различитим областима образовања.

Стручни сарадник музичке радионице

Мирјана Недељковић

Музичке радионице спроводи искусни музички педагог  професор Мирјана Недељковић, која се већ годинама бави увођењем покрета у настави музичког образовања, и осим тога води припремни разред у музичкој школи и наставник је солфеђа. О њеном раду сведоче бројни концерти са децом, као и награде на националним и интернационалним такмичењима музике.

Инжењер заштите животне средине, едукатор и стручни сарадник

Силвиа Божо

Diplomirani inženjer zaštite životne sredine sa dugogodišnjim radnim iskustvom u struci. Učesnik mnogih projekata za primarnu selekciju otpada, organizator raznih kreativnih i edukativnih ekoloških radionica od vrtićskog do srednjškolskog uzrasta. Do sada iza sebe ima održanih preko 50 radionica po osnovnim školama širom Srbije. Kroz razne ekološke aktivnosti prošlo je više od 700 dece. Svoju ljubav prema zdravoj planeti i način života je usmerila na osvešćivanje najmlađih, učeći ih pre svega kako da razmišljaju, postupaju i poboljšaju svoju životnu sredinu, jer od nas zavisi.