Skip to main content

ШЕСТ ДИМЕНЗИЈА УЧЕЊА

1

Развој личности

Стил рада у Правац школи заснован је на дубоком поштовању личности сваког ученика. У свакој прилици када се ради на социјализацији, наставници воде рачуна да ученици с разумевањем прихватају одређене облике понашања. Кроз усмерен процес рада на препознавању осећања и особина код себе и других, ученици развијају властиту личност и међу собом граде дубље односе
2

Комуникација и сарадња

Међу ученицима се посебно ради на развоју квалитетне комуникације и сарадње. Настава је тако конципирана да сами услови омогућавају природни развој ових вештина. Наставници их усмеравају и додатно подстичу.

Отворена комуникација се негује на свим нивоима школског живота, како у настави са оријентацијом ка решавању задатака, тако и међу ученицима у слободним активностима, а и у међусобном односу између ученика и наставника.

3

Умеће учења

Предиспозиције неопходне за учење су жеља за конкретним знањем, и оно за шта се мање зна, а то је знање о сопственим мислима, разумевање задатка који треба решити и познавање стратегија које утичу на његово решавање. У Правац школи ово се ради кроз педагошки метод постављања питања. Ученици сами постављају питања у вези са предметом учења и попут детектива трагају за одговорима, при чему су наставници ту да их подстакну и усмере.

У другом кораку уче како да задрже пажњу на задатку, да уочавају, проверавају, планирају развој, препознају грешке. Све ово спада у домен метакогниције и примењује се на свим предметима и код свих узраста.

4

Развој критичког мишљења

Способност критичког мишљења је нужна вештина која дете чува од подложности манипулацији, те га на тај начин чува и припрема за свесног и савесног грађанина. Ова димензија учења је на висикој листи приоритета и развија се на свим активностима, тако што наставници увек подстичу ученике да поставлјају питања и да размишљају постављајући им питања која додатно проблематизују оно што је предмет учења или изучавања.
5

Стицање знања, вештина и развој компетенција

Процес стицања знања, вештина и компетенција у Правац школи је холистички и подразумева теорију и праксу руку подруку, као и укључивање истовремено целокупног бића ученика – и њихове емотивне, и вољне, и менталне, и креативне капацитете тако што су ученици активни учесници процеса свог образовања.

Бројни методи се користе у раду сa ученицима који подстичу њихову укљученост и доживљај да оно што уче и раде није нешто споља наметнуто, него је у складу с њиховим интересовањима.

6

Развој односа са природом

Саставни део свакодневног учења у Правац школи чини развиј односа са живом природом. Природа ученицима представља и учитељицу, и учионицу, и наставно средство, али и пријатеља. Она је увек у близини ученика и они су упућени ка њој да је поштују, да за њу маре, да је користе и буду њени чувари. Дете које развија однос према природи, истовремено гради и однос према себи.