Skip to main content

ПРЕДШКОЛСКО

Претходник Правац школе је акредитована приватна предшколска установа Повратак природи са дводеценијским искуством у раду и примени јединствене педагогије.

Програм рада се сваке године посебно креира, а осмишљавају га, планирају и споводе заједно васпитачи и стручни сарадници.

 Како је двадесетогодишња пракса предшколске установе Повратак природи показала добробит заједничког рада васпитача и наставника, чврсто верујемо да овакав модел наставе делује мотивационо за све учеснике васпитно-образовног процеса, а деци обезбеђује примену практичних знања.

Овако конципиран предшколски програм је идеалан за развој активног и креативног детета кога стил рада у класичној основној школи спутава, што је био разлог да створимо услове и покренемо школу у којој ће ученици наставити да се развијају као научници и природњаци.

Детаљније о раду и утицају нашег предшколског модела можете сазнати на страници Повратка.