Skip to main content

ЈЕДАН ШКОЛСКИ ДАН

1

Јутарњи прихват ученика је од 07:45 до 8:00.
2

Преподневне активности које обухватају наставу, самосталан рад, ужину и слободне активности 8:30-12:00 часова
3

Ручак ученика 12:00-12:45 часова
4

Послеподневне активности обухватају ваннаставне активности, самосталан рад и слободно време у периоду 12:45-16:00.
5

Послеподневно дежурство са ужином 16:00-18:00 часова током кога се реализују слободне и ваннаставне активности ученика.