Skip to main content

УПИС

Упис у Правац школу

Свако дете има јединствени правац развоја. Уписом у Правац школу обезбеђују се услови за спонтани развој његове личности, испољавање креативности и иновативности кроз специфичан начин рада који укључује .

За школску 2024/25. годину планирамо упис у прва три разреда. Позовите и распитајте се о броју расположивих места.

Упис првака у шк. 2024/2025. год.

За упис у први разред потребно је доставити следећу документацију:

1

Фотокопију извода из матичне књиге рођених
2

Потврду о завршеном припремном предшколском програму
3

Лекарско уверење

Приликом уписа у први разред обавља се тестирање припремљености детета у складу са Законом.

За прелазак из друге школе потребно је доставити:

1

Фотокопију извода из матичне књиге рођених
2

Остала неопходна документа школа набавља службеним путем.

Кораци уписног процеса:

1

Исказивање интересовања за упис детета (мејл или телефонски позив)
2

Састанак родитеља са Тимом за упис ради упознавања са програмом и простором
3

Тестирање (првака) и упознавање ученика са колективом и простором
4

Евалуација и повратна информација ка родитељима
5

Потписивање уговора
6

Уплата депозита

Школарина

Школарина обухвата основне и додатне услуге.

Основне услуге – редовна настава, изборна настава, факултативна настава, семинари и истраживачки пројекти, припремна настава (помоћ при учењу, припрема за такмичења).

 Додатне услуге – исхрана, целокупни материјал за рад (уџбеници, сав прибор, ранчеви).

Цeне

  • Основна цена школарине на месечном нивоу износи 800€ у динарској противредности по средњем курсу НБС на дан уплате и плаћа се 12 (дванаест) месеци
  • Школа нуди додатне активности: карате, плес – свака кошта 20€ месечно;

Повлашћене цене

  • За све који се упишу у априлу и мају 2024. године, цена школарине је 10% нижа
  • За оне који исплате целу школарину до 1.9. за годину унапред добијају попуст од 10%
  • Постоји могућност плаћања у две шестомесечне или у четири тромесечне рате уз попуст од 5%
  • За упис другог детета попуст износи 10%
  • За упис трећег детета попуст износи 30%
  • За упис четвртог детета попуст износи 50%

Начини плаћања

Школарина се плаћа у готовини, у РСД динарима (по средњем курсу Народне банке Србије на дан плаћања) или ЕУР ; или Путем трансфера са рачуна у Србији; или

Путем трансфера са рачуна у иностранству, у ЕУР, ГБП ор УСД валутама

Уочи уписа, родитељи треба да наведу школи како намеравају да изврше плаћање, како би могли да добију упутства за плаћање.

Контакт