Skip to main content

У Правац школи процес учења не почиње док код ученика није развијено интересовање према предмету учења. Овоме се посвећује највећа пажња, а у складу са тим шта се учи, бира се и најадекватнији облик наставе. Ма који облик учења да је у питању, наши ђаци у њему увек имају активну улогу, а наставници су им сарадници на путу сазнања.

Сигурно и подстицајно окружење

Правац школа је заједница образовања – проактивна и сарадничка група која дели заједнички интерес за рани развој и образовање деце.

У заједници образовања деца се подстичу да постављају питања, анализирају проблеме и траже креативна решења. Деца уче како да комуницирају, деле идеје, преузимају одговорност и раде заједно на решавању проблема.

У Правац школи ствара се и одржава снажна повезаност између ученика, наставника, родитеља и других релевантних учесника у образовном процесу.

Правац у природу

 У Правац школи се често организује настава у природи. У природном окружењу повезују се различити предмети и наставне јединице, што чини облик ситуационог учења које је у складу са дечјим природним обликом учења.

Правац наука

У Правац школи активности су усмерене на примену научних и математичких принципа у реалном свету. На тај начин деци се помаже да разумеју практичну примену стечених знања.

Правац уметност

 Деца имају прилику да користе својуи креативност и машту како би створили нове идеје, дизајне и пројекте. Комбинацијом науке и уметности подстиче се иновативност и оригиналност.

Више о вредностима Правац школе прочитајте овде овде.

САЗНАЈ ВИШЕ О НАСТАВИ У ПРАВАЦ  ШКОЛИ

САЗНАЈ ВИШЕ О УПИСУ У ПРАВАЦ  ШКОЛУ